ul. Piesza 11, 70-633 Szczecin
0048 91 462 31 37 / 601 418 690
hostel@hostelarbet.pl
Price list
Home > Price list

 

Price room with bathroom without bathroom high standard room
1 person 125 zł 100 zł 150 zł
2 per. 150 zł 115 zł 185 zł
3 per. 180 zł 135 zł 220 zł
4 per. 200 zł 165 zł
5 per. 220 zł 200 zł
 6 per.  280 zł 220 zł


CHECK- starts at . 14:00 and lasts for hours. 11:00 last day .

Contact (91) 462 31 37

WELCOME

 Addres Arbet Hostel
Phone. +48 (91) 462 31 37, 601 418 690,
E-mail: hostel@hostelarbet.pl

Data to transfer:
ZPU ARBET Sp.z o.o,
ul. Piesza 25, 70-663 Szczecin
Number of bank account: BOŚ SA o/Szczecin,
63 1540 1085 2001 5301 2700 0001